Grounation II: Burn down the Babylon


V minulém Grounation jsme se zabývali otázkou návratu do pravlasti a významem osobností Marcuse Garveyho a Haileho Selassie. V tomto vydání se zaměříme na další zásadní prvek rastafariánství - motiv svaté války proti babylonu.

Asi každý kdo si čte tyto řádky má povědomí o tom, že v textech reggae písní i názvech alb se vyskytují hlášky typu Burn down the Babylon, Chant down Babylon, Beat down Babylon a podobně. Všechny tyto pobídky odkazují k rastafariánskému pojetí dobra a zla. Babylon je jednoduše symbolem zla, zmatku a útlaku a výše zmíněná hesla jsou válečnými pokřiky v této svaté válce. Neberme to však doslovně, rastamani nejsou žháři, ani fanatičtí křižáci brodící se po kolena v krvi bezvěrců.

Podívejme se spíše na to, co přesně babylon pro rasty představuje. Všichni znají biblickou pověst o pádu babylonské věže a zmatení jazyků. Věž, kterou babyloňané stavěli tak, aby dosáhla k nebeským výšinám, kde sídlí bůh, je symbolem lidské pýchy, pro rastafariány pak babylon symbolizuje zlo, svět ve kterém se daří bezpráví, lžím, hlouposti, nesnášenlivosti a sobectví. A proti takovému zlu je potřeba neustále bojovat. Rastaman však nevezme do rukou sapík a nejde vystřílet world trade centrum. Bojištěm jeho svaté války je jeho vlastní život, odmítání zla a jeho postoj ke světu, přírodě, lidem, bohu.
Někteří lidé si myslí, že rastova válka proti babylonu je válkou proti bílým. To je ale hrubý omyl. Je sice nesporným faktem, a to si musíme přiznat, že útlak, teror a zotročování, které po staletí decimovaly černochy v koloniích i v Africe, je z v naprosté většině práce bělocha. Rastafariánství je však mírumilovná víra a jakýkoliv rasismus je nepřijatelný, vždyť by to bylo popření základních prvků jeho filozofie. Už sám fakt, že nejslavnější rasta světa, Bob Marley, byl míšenec, hovoří jasně: One Love! Samozřejmě i mezi rastafariány jsou vyjímky, ortodoxní a nesnášenlivé skupiny a jednotlivci, ale takový už je život.

Jak jsme si řekli, rasta začíná u sebe a hlavním znakem tohoto postoje je ITAL [ajtl] - přirozený způsob života. A tady se zdaleka nejedná jen o vegetariánství (mnoho rastů ani bezvýhradními vegetariány není, naprosto zapovězeno je snad jen maso z vepřů) či vyřazení soli z jídelníčku (což ostatně připisuji spíše geografické poloze jamajky). Jde hlavně o způsob myšlení, přirozený a k přírodě šetrný životní styl.

Co představuje babylon pro vysloužilého pankáče a voodoo-budhistickou máničku ze srdce Evropy mého typu: Zkorumpovaný estabilishment s jeho byrokratickým aparátem založeným na pravidlech z minulých režimů a represivním postojem ke všemu nezávislému. Diktatura nadnárodních společností a nezadržitelný a neudržitelný konzum ve stylu po nás potopa. Ignorance a zaslepenost, s jakou zavíráme oči před reálnými dopady výše zmíněných skutečností.
Co s tím? Naprosto nehodlám zde psát nějaké návody, jak správně žít. Pro mě jsou otázky tohoto boje jednoduché. Zeleninu, kterou si nevypěstuji na zahrádce si koupím v tržnici s lokálním zbožím namísto v supermarketu. Do práce si nepovezu prdel v nové káře na leasing, ale hromadkou, pěšky nebo na kole. Nemusím mít značkový hadry a co půlroku nový mobil. Nehulim skéro vypěstovaný pod lampou (za nemalý peníz pro poskytovatele el. proudu) a za nesmyslný obnos zakoupený od místního dealera, ale bylinu vypěstovanou s láskou pod opravdovým sluncem (k tomuto tématu se ještě vrátím v některém z příštích Grounations, přijde mi děsivé, jakým způsobem se u nás bylina přijímá).To je asi tak vše, co jsem chtěl ve stručnosti říci o babylonu a své malé válce. Mnohem více k tématu najdete například na Onelove.cz, vůbec studnici nepřeberného množství informací o rasta kultuře:
One love.cz - Babylon

Rubrika:

Komentáře

JAH!! Bratře z Chebu, jsme malé sekery připraveny podetnout velky strom!!!
Hariy-)